นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมสภามหาวิทยาลัยเข้าเยี่ยมคณะและสำนักวิชา

นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมสภามหาวิทยาลัยเข้าเยี่ยมคณะและสำนักวิชา